FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Informacje dla klientów

Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie wyceny lub certyfikacji energetycznej obiektu spowoduje precyzyjne określenie terminu wykonania umowy

czytaj całość

Certyfikat energetyczny

W związku z realizacją Dyrektywy UE 2002/91 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, od stycznia 2009 r. wprowadza się w obieg dokument mówiący o zużyciu energii przez budynek albo lokal. Dokument ten, zwany certyfikatem energetycznym jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej, która decyduje o przyporządkowaniu budynkowi określonych klas energetycznych od A (najoszczędniejsza) do G (najbardziej energochłonna) podobnie jak obecnie sprzęt AGD. Certyfikat będzie obowiązkowym dokumentem przy każdej transakcji kupna-sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości, dokumentem który pozwoli określić roczne koszty utrzymania budynku lub lokalu z punktu widzenia zużycia energii.

Oferujemy Państwu swoje usługi w zakresie:

  • sporządzania świadectw (certyfikatów) energetycznych:
    • budynków i lokali mieszkalnych,
    • budynków i lokali użytkowych,
  • analizy rozwiązań termomodernizacyjnych
  • doradztwa termomodernizacyjnego.