FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Informacje dla klientów

Przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych w procesie wyceny lub certyfikacji energetycznej obiektu spowoduje precyzyjne określenie terminu wykonania umowy

czytaj całość

Wycena nieruchomości

 1. Biuro oferuje swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości o różnym przeznaczeniu tj. mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych, leśnych, rolnych dla celów:
  • kupna-sprzedaży, zamian, darowizn, spadków,
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
  • ubezpieczenia,
  • skarbowo-podatkowych,
  • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  • określenia skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • odszkodowań, wywłaszczeń,
  • indywidualnych inwestora,
 2. Ponadto zajmujemy się :
  • doradztwem na rynku nieruchomości,
  • analizą rynku nieruchomości m.in. dla potrzeb określenia wysokości czynszów najmu/dzierżawy,
  • badaniem stanu prawnego nieruchomości,
  • określeniem wartości nakładów na nieruchomości,
  • symulacjami optymalnego wykorzystania nieruchomości,
  • analizą na potrzeby określenia efektywności inwestowania w nieruchomość,
  • inwentaryzacją dla potrzeb oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.